Branchepolitisk arbejde

Danske Ejendomsadvokater varetager det branchepolitiske arbejde for Danske Advokater, når det gælder lovforberedende arbejde inden for "fast ejendom - erhverv". Bestyrelsen afgiver løbende høringssvar, hver gang ny lovgivning inden for foreningens fagområde kommer til, og arbejder derfor aktivt for at påvirke lovgivningen på en hensigsmæssig måde og til gunst for standen og dens aktører/kunder.

Branchepolitisk arbejde