Om foreningen

Danske Ejendomsadvokater er specialistforeningen for advokater, der yder rådgivning til professionelle om en lang række af juridiske discipliner, der alt sammen har en fast ejendom som omdrejningspunkt. 

Det er foreningens formål at højne medlemmernes faglige niveau vedrørende erhvervsejendomme og entrepriser samt virke for styrkelse af advokater som rådgivere i sager herom. Dette sker primært gennem en række faglige arrangementer, der samtidig kan tælle med ifm opfyldelsen af advokaters obligatoriske efteruddannelseskrav.

Ved erhvervsejendomme forstås ejendomme, der af ejeren anvendes erhvervsmæssigt, eller ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt til udlejning, herunder udlejning til boligformål. Undtaget er landbrugsejendomme samt ejendomme, der alene indeholder en eller to beboelseslejligheder.

Foreningen har aktuelt ca. 190 medlemmer. Et medlemskab koster årligt  kr. 2.100 ex. moms.

Såfremt du er interesseret i at høre mere om indholdet i et medlemskab eller blot ønsker at indmelde dig kan du skrive til mail@danskeejendomsadvokater.dk