Aktuelle høringer

Danske Advokater afgiver løbende høringssvar, og påvirker derigennem lovgivningsprocessen inden for foreningens ressortområde. Her kan du løbende læse om de lovforslag, der sendes i høring. Alle medlemmer har mulighed for at påvirke indholdet af høringssvar ved blot at kontakte bestyrelsen, der forestår udarbejdelsen af konkrete høringssvar. Ofte afgiver flere faggrupper under Danske Advokater høringsvar i fællesskab, hvor lovforslag omfatter flere faggruppers ressortområder.

Aktuelle høringer