Andelsboligforeninger

Ejendomsadvokater beskæftiger sig med stiftelse af andelsboligforeninger, herunder deltager sælgers advokat i processer med at tilbyde boligejendomme til ejendommens lejere på andelsbasis i henhold til lejelovens regler om tilbudspligt.
 
I de senere år er rådgivning til andelsboligforeninger, der er blevet insolvente i kølvandet på finanskrisen også blevet et arbejdsområde for ejendomsadvokaten. Rådgivningen resulterer ofte i forhandlinger med foreningens kreditorer og refinansiering af ejendommen, hvis ikke andelsforeningen i stedet vælger at træde i likvidation.