Projektudvikling

Projektudvikling består af mange forskellige faser, men fælles for disse er, at de alle involverer en række offentligretlige regler, som påvirker mulighederne for at udvikle en ejendom.
 
Ejendomsadvokaten kan bistå i hele processen, med gennemgang og analyse af servitutforhold på en ejendom, der kan være til hinder for den udnyttelse ejeren har påtænkt, med kontakt til planmyndigheder eller deltagelse i processen omkring ændring af f. eks. lokalplan med henblik på, at ejerens ønsker med ejendommen kan opfyldes.
 
Ved opførelse af ejerlejligheder eller ændring af en erhvervsejendom til ejerlejligheder omfatter projektet  opdeling af ejendommen i ejerlejligheder incl. udarbejdelse af de nødvendige dokumenter vedrørende ejerforeningen samt stiftelse af denne.
 
Ejendomsadvokaten deltager også i udarbejdelse af salgsprospekter og tilsikrer at dette overholder lovkrav og indeholder de oplysninger, som er relevante for en køber af ejendommen.