Erhvervs- og boligleje

En række ejendomsadvokater beskæftiger sig med administration af ejendomme indenfor både bolig og erhvervsejendomme.
 
Ejendomsadvokater beskæftiger sig endvidere med sager i forbindelse med indgåelse af såvel bolig- som erhvervslejekontrakter (også som led i projektudvikling) samt med de tvister, der kan opstå i forbindelse med lejeforhold, herunder i forbindelse med opsigelser og ophævelser af lejemål samt tvister omkring istandsættelse ved  fraflytning.