Skatter og afgifter

Klage over ejendomsvurderingen er – særligt i år med meget svingende ejendomsværdier – et speciale for en række ejendomsadvokater. Udover udarbejdelse af en begrundet klage deltager ejendomsadvokaten i møder med vurderingsankenævnet og landsskatteretten.
 
Fast ejendom er som udgangspunkt fritaget for moms, men ejendomme kan efter momslovgivningen frivilligt momsregistreres. Fra 1. januar 2012 er trådt regler i kraft om moms på byggegrunde. Ejendomsadvokaten rådgiver om reglerne i forbindelse med overdragelser mm. Foreningen Danske Ejendomsadvokater deltager i arbejde omkring forståelsen af reglerne samt arbejder på at få ændret reglerne på en række områder bl. a. i forbindelse med køb på tvangsauktion.
 
Reglerne om beskatning af fast ejendom ligger indenfor såvel ejendomsadvokatens som skatteadvokatens arbejdsområde.