Finansiering

Ejendomsadvokaten kan være behjælpelig med at undersøge mulighederne for at opnå finansiering af ejendommen samt rådgive om hvordan en finansieringspakke mest hensigtsmæssigt kan sammensættes under hensyntagen til købers øvrige formueforhold.
 
Restrukturering af ejendomsporteføljer og refinansiering af samme er ligeledes områder hvor ejendomsadvokaten bistår parterne, herunder deltager i forhandlinger med involverede banker og realkreditinstitutter.
 
Omlægning af nødlidende engagementer kan sædvanligvis ikke gennemføres uden advokat.
 
Et led i finansieringen er ligeledes at forhandle med kreditinstitutter om hvordan der kan stilles sikkerhed for finansieringen, hvor kendskab til branchen og denne typer forhandlinger er afgørende for opnåelse af fornuftige resultater.