Køb og salg af fast ejendom (erhverv)

En køber af en erhvervsejendom vil sædvanligvis have behov for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, forinden der indgåes en endelig handel.
 
Afhængig af om køber erhverver en fast ejendom i investerings­øjemed eller til eget brug er der forskellige emner, der er vigtige at vide mere om.
 
Ejendomsadvokaten kan assistere med en grundig due diligence af de juridiske forhold vedrørende ejendommen, herunder hvorledes den enkelte ejendom er reguleret, om der er viden om forurening på ejendommen, om der er offentlige planer der kan hindre købers anvendelse af ejendommen, om lejen i en udlejningsejendom er fastsat korrekt, om køber risikerer krav fra tidligere eller nuværende lejere af en bolig- eller erhvervsudlejningsejendom.
 
Både sælger og køber af en fast ejendom kan have behov for rådgivning omkring handlens strukturering.
Skal ejendommen eller det selskab, der kun ejer ejendommen sælges?
Skal køber erhverve ejendommen privat eller i selskabsform?
Hvorledes vil et salg påvirke sælgers skattemæssige situation?