Byggeri og anlægsopgaver (entreprise)

Når der indgås kontrakter inden for bygge- og anlægssektoren er det væsentligt at have juridisk ekspertise med i processen. Kontrakter der er indgået uden juridisk bistand vil alt andet lige oftere føre til tvister, der medfører efterfølgende voldgifts- og retssager. 
 
Ejendomsadvokater [med entreprise som speciale] har et grundigt kendskab til de spilleregler der gælder indenfor byggebranchen og kan medvirke til at sikre et godt fundament, som er medvirkende til at løse tvister uden at parterne skal ende i retten.