Miljøforhold

Miljøet omkring en fast ejendom er i dag reguleret via bl. a. Jordforureningsloven. Ejendomsadvokaten bistår i den forbindelse enten myndigheder eller private ejere i tvister om, hvorvidt myndighedskrav er overholdt samt sager, hvor der viser sig at være en forurening af en ejendom.
 
I forbindelse med køb af fast ejendom kan der ligeledes opstå tvister, om hvem der skal betale for oprydning efter konstateret forurening.