Offentligt udbud af bygge- og anlægsopgaver

En række offentlige opgaver skal efter reglerne sendes i udbud og her bidrager Ejendomsadvokater med at sikre at udbudsmaterialet er tilstrækkeligt klart. Er advokaten på budgivers side sikrer ejendomsadvokaten bl. a. at det afgivne bud er i overensstemmelse med de formelle regler således at buddet ikke kasseres i udvælgelsesprocessen ligesom ejendomsadvokaten medvirker til at sikre, at byderen tager de forbehold for opgavens løsning eller prissætning som er nødvendige.
 
Nogle offentlige udbud ender i Klagenævnet for Udbud og i sidste ende hos EF-domstolen, hvor ejendomsadvokaten forestår tilrettelæggelsen af sagen under hensyn til såvel de ejendomsretlige som udbudsretlige regler.