Planforhold

Udover de planforhold der skal undersøges og måske ændres i forbindelse med projektudvikling bistår ejendomsadvokaten også i tvister med offentlige myndigheder omkring planforholdene for en ejendom. Det være sig retssager i forbindelse med tvister om hvorvidt planlovgivningen er overholdt eller forhandlinger med henblik på at få gennemført justeringer eller ændringer af de gældende planforhold.